Ceník připojení bezdrátového internetu

Ceník a podmínky platné od 1.4. 2013 - DPH 21%

Oznámení typů komunikačních rozhraní zde.

Všeobecné podmínky zde.

Podmínky pro realizaci přenositelnosti tel. čísel a zásady účtování zde

HOME Sta (tarify pro domácnosti)

Název tarifního programu
Rychlost linky
download/upload
Cena/měs. (s DPH)
Cena/měs. (bez DPH)
HOME-5M Sta
4Mbit/1Mbit
305 Kč
252 Kč
HOME-10M Sta
8Mbit/2Mbit
399 Kč
330 Kč
HOME-15M Sta
12Mbit/3Mbit
499 Kč
412 Kč
HOME-20M Sta
16Mbit/4Mbit
625 Kč
517 Kč
 • Sdílený tarif s dynamickou agregací
 • Tarify HOME se platí měsíčně, kvartálně nebo ročně
 • Kvartální fakturace = sleva 5%, roční fakturace = 2měs. provozu ZDARMA

 

BUSINESS Sta (tarify pro firmy)

Název tarifního programu
Rychlost linky
download/upload
Cena/měs. (s DPH)
Cena/měs. (bez DPH)
BUSINESS 10M Sta
5Mbit/5Mbit
611 Kč
505 Kč
BUSINESS 20M Sta
10Mbit/10Mbit
928 Kč
767 Kč
BUSINESS 30M Sta
15Mbit/15Mbit
1488 Kč
1230 Kč
BUSINESS 40M Sta
20Mbit/20Mbit
2368 Kč
1957 Kč
 • Sdílený tarif s garancí minimální rychlosti
 • Tarify BUSINESS se platí měsíčně, kvartálně nebo ročně
 • Kvartální fakturace = sleva 5%, roční fakturace = 2měs. provozu ZDARMA

 

FIBER (tarify pro kabelové připojení)

Název tarifního programu
Rychlost linky
download/upload
Cena/měs. (s DPH)
Cena/měs. (bez DPH)
FIBER 15M Sta
12Mbit/3Mbit
228 Kč
188 Kč
FIBER 30M Sta
26Mbit/4Mbit
303 Kč
250 Kč
FIBER 45M Sta
40Mbit/5Mbit
375 Kč
310 Kč
 • Sdílený tarif s dynamickou agregací
 • Tarify FIBER se platí měsíčně, kvartálně nebo ročně
 • Kvartální fakturace = sleva 5%, roční fakturace = 2měs. provozu ZDARMA

 

MULTI (pro připojení z Kunětické hory)

Název tarifního programu
Rychlost linky
Cena/měs. (s DPH)
Cena/měs. (bez DPH)
MULTI-A
až 5 Mbit/s.
280 Kč
231 Kč
MULTI-B
až 8 Mbit/s.
395 Kč
326 Kč
MULTI-C
až 10 Mbit/s.
495 Kč
409 Kč
MULTI-D
až 10 Mbit/s.
749 Kč
619 Kč
MULTI-E
až 10 Mbit/s.
999 Kč
826 Kč
 • Sdílený tarif s dynamickou agregací
 • Upload = rychlost linky / 1-2
 • Tarify ASDL se platí měsíčně, kvartálně nebo ročně
 • Kvartální fakturace = sleva 5%, roční fakturace = 2měs. provozu ZDARMA

 

Poplatky

Služba
Cena s DPH
Cena bez DPH
Poznámka
Změna tarifu z nižšího na vyšší
0 Kč
0 Kč

 

Změna tarifu z vyššího na nižší
242 Kč
200 Kč

 

Řešení neoprávněné reklamace
605 Kč
500 Kč
Kč/hod. - práce technika
Reaktivace blokovaného účtu
242 Kč
200 Kč
blokace účtu - viz. níže

Provozovatel si vyhrazuje právo deaktivovat účet zákazníka bez předchozího upozornění v případě:

 • Neuhrazení faktury, je-li tato více než 10dní po splatnosti.
 • Při rozesílání nevyžádaných dat (viry, spamy, hack apod.)
 • Zvlášť závažného porušení smlouvy o telekomunikačních službách.

 

 

 

 

Všeobecné podmínky připojení k neveřejné telekomunikační síti Vlastimil Burka platné od 1.10.2012.

Poskytovatel:
Vlastimil Burka, Kratonohy 77, 50324
IČO: 73575411, DIČ: CZ8106193095, tel.: 775141757, mail: servis@linecom.cz

Popis služby:
Vlastimil Burka poskytuje telekomunikační služby neveřejnou formou dle GL 27/5/2000, 28/5/2000 a 12/R/2000 (poskytování přenosu dat, přístupu k internetu). Služba je poskytována na území Královéhradeckého regionu a z jejího užívání jsou předem vyloučeni:

Poskytovatel si vyhrazuje právo rozhodnout o dalších oblastech a podmínkách na jejichž základě budou předem vyloučeni další uživatelé právnické nebo fyzické osoby z užívání sítě.


Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele:
Jsou definovány smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb. Zahájení služeb je podmíněno podepsáním smlouvy oběma stranami.


Ceny za služby nabízené poskytovatelem:
Jsou definovány smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb a ceníkem. Ceník je nedílnou součástí smlouvy, dále je zveřejněn na http://www.burkovi.cz. Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny včetně DPH i bez DPH.


Vyúčtování a platební podmínky:
Vyúčtování veškerých služeb poskytovatele je prováděno platebním kalendářem u daňových subjektů daňovým dokladem. Daňový doklad je pro účastníka vystaven pouze v elektronické podobě a je přístupný na stránkách poskytovatele a déle je zasílán na účastníkem uvedenou emailovou schránku. Veškeré úhrady za služby i přeplatky může poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků ve vyúčtováních a to i mezi jednotlivými typy služeb. Je-li účastník v prodlení s placením jakýchkoli úhrad, má poskytovatel právo požadovat úhradu úroku z prodlení, a to ve výši 0,25% z dlužné částky za každý den prodlení.


Omezení poskytování služby:
Poskytovatel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu omezit nebo přerušit poskytování služby z technických důvodů např. k opravě, nebo údržbě zařízení. Nahlášené závady (tzv. reklamace dodávky služeb) řeší poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 pracovních hodin. Účastník má právo na náhradu, bude-li jeho reklamace uznána jako oprávněná a doba opravy přesáhla maximální dobu uvedenou ve všeobecných podmínkách. Provozovatel nodpovídá za škody způsobené nefunkčností poskytování služby.
Náhrada za nedodržení dostupnosti služby je stanovena formou slevy s progresivním koeficientem plnění dle tabulky:

úhrnná doba poruch

výše slevy

0-24 hodin

0%

24-48 hodin

25%

48-72 hodin

50%

> 72 hodin

99%

Podání Reklamace nemá odkladný účinek na úhradu platby za poskytnuté služby.

Společná a závěrečná ustanovení:
Veškerá oznámení a informace dle těchto Všeobecných podmínek je možné také provádět emailem, popřípadě sdělovat formou zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.
Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná smlouvou o poskytování telekomunikačních služeb mají přednost před ustanoveními v těchto Všeobecných podmínkách.

 

Oznámení

dle §73 odst. 7 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích:

  Všechna rozhraní komunikační sítě Vlastimil Burka odpovídají platným standardům a doporučením IEEE:

Typ rozhraní:

Označení dle ITU-T  

Provedení konektoru:

 

FO ethernet 100Base-FX

IEEE 802.3U-TX/FL

LC, SC, E2000

FO ethernet 1000Base-FX

IEEE 802.3z

LC, SC, E2000

FO ethernet 100Base WDM

IEEE 802.3u

LC, SC, E2000

FO ethernet 1000Base WDM

IEEE 802.3ah-2004

LC, SC, E2000

 

 

 

Ethernet 100Base-TX

IEEE 802.3-2002

RJ45

Ethernet 1000Base-T,TX

IEEE 802.3-2002

RJ45

 

 

 

Wi-Fi 2,4GHz

IEEE 802.11b,g,n

RSMA, Nm, Nf

Wi-Fi 5GHz

IEEE 802.11a,n

RSMA

 Oznámení v souladu s povinnostmi vyplývajícími z §73 zákona č. 127/2005 Sb. uveřejněno

na internetových stránkách http://www.burkovi.cz/